Het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten is een subsidieregeling. Deze regeling is er om kleine, eenmalige culturele activiteiten in Zwartewaterland een kans te geven. 

Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag hieronder online indienen bij de gemeente Zwartewaterland. Let op: in het aanvraagformulier moet u een aantal bijlagen uploaden. Denkt u er aan deze documenten van tevoren te verzamelen en in te scannen:

  • Activiteitenplan (als deze er niet is, lever dan een korte omschrijving aan);
  • Begroting en dekkingsplan;
  • Kopie van de oprichtingsakte of statuten (alleen voor organisaties die geen subsidierelatie hebben met de gemeente).

Online uw aanvraag indienen

Voorwaarden

De voorwaarden voor de subsidie staan in de Nadere Regels.