We willen culturele activiteiten stimuleren. U kunt daarom subsidie aanvragen voor kleine incidentele culturele en cultuurhistorische activiteiten die van belang zijn voor inwoners of de culturele sector in Zwartewaterland. 

Het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten (FECA) is bedoeld voor initiatieven die een vernieuwende of aanvullende bijdrage leveren aan het culturele aanbod.

Let op! Het subsidieplafond voor dit jaar is bereikt. U kunt daardoor op dit moment geen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Organisaties zonder winstoogmerk of natuurlijke personen die in de culturele sector werken, kunnen de subsidie aanvragen.
  • U kunt per jaar maximaal 2 keer subsidie ontvangen.
  • U kunt per jaar 1 keer subsidie ontvangen voor hetzelfde project.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
  • Subsidies worden verleend tot het subsidieplafond is bereikt.
  • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten komen voor subsidie in aanmerking.
  • De hoogte van de subsidie is maximaal € 2.500 per aanvraag.

De volledige voorwaarden en de beoordelingscriteria staan in de Nadere Regels van het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten.