Er wordt volop gebouwd in Hasselt Om de Weede. We willen dit ook mogelijk maken voor de toekomst. Daarom maken we een stedenbouwkundigplan voor het gebied boven de Weede: 1B Noord, 1B Midden, Boerderijlocatie en Stadsweide 1B.

 

Het roze gebied in deze tekening geeft het gebied aan waarvoor we een stedenbouwkundig plan ontwikkelen.

 

In juni 2020 hebben we vier digitale participatiebijeenkomsten gehouden met belangstellenden, omwonenden en bewoners van Om de Weede. Daarnaast is overleg gevoerd met bewoners van de rand van fase 1A en bewoners van Ter Wee. 
Een weergave van deze bijeenkomsten hiervan kunt u bekijken via onderstaande button.

Uitkomsten bijeenkomst

We willen in het najaar van 2020 een bijeenkomst over het stedenbouwkundig plan organiseren. Houd daarvoor deze pagina in de gaten. We plaatsen hierover een advertentie in de Stadskoerier. De personen die hebben meegedacht tijdens de bijeenkomsten in juni 2020 ontvangen via de mail een uitnodiging.