Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan

Op 22 april 2021 zijn het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt nu gewerkt aan de totstandkoming van het bestemmingsplan. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan na de zomer van 2021 ter inzage kan worden gelegd. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan dan in de eerste helft van 2022 rechtskracht heeft.

Wanneer u interesse heeft in een woning of kavel op deze nieuwbouwlocatie of in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), houd dan deze webpagina in de gaten. Er worden regelmatig updates geplaatst. 

Download

Via onderstaande link kunt u het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan bekijken.

Stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan fase 1b - Over de Weede

 

Fase 1b Over de Weede

Afbeelding van het stedenbouwkundig plan van fase 1b - Over de weede

Fase 1b Over de Weede (maquette)

 Afbeelding van maquette van fase 1b - Over de Weede

Heeft u gevonden wat u zocht?