Wat is het?

Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Collecte of verkoopactie melden

Let op! Maak uw melding minimaal 3 weken voor de start van de collecte of verkoopactie.

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster(externe link) inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Extra informatie

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Het melden van een collecte of verkoopactie is gratis.

Extra informatie

Collectebussen

De gemeente heeft collectebussen die organisaties kunnen gebruiken bij het collecteren. Deze kunt u bij de gemeente aanvragen. Dit kunt u bij uw melding doorgeven.

Spandoeken

Wilt u spandoeken ophangen voor de collecte? U kunt daarvoor een aparte aanvraag indienen op de pagina Innemen openbare grond.