Wat is het?

Bij sommige omgevingsvergunningen moet u bij de gemeente melden dat u begint met de start van de bouw. Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met (een nieuwe fase van) de bouw. U kunt een bouwmelding doorgeven in het gemeentehuis. U kunt dit ook direct aan één van de buiteninspecteurs van het team handhaving van de gemeente doorgeven.

Controle

De toezichthouder van de gemeente controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. De toezichthouder kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit tot stillegging kunt u bezwaar maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland. Bel naar 14 038 en vraag naar team handhaving. U kunt ook een e-mail sturen aan info@zwartewaterland.nl