Wat is het?

De gemeente Zwartewaterland wil inwoners stimuleren om hun woning levensloopbestendig te maken. Zo kunnen inwoners op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen. Heeft u onvoldoende spaargeld om deze aanpassingen te betalen? Dan kan de gemeente met de Blijverslening helpen om de woning klaar te maken voor de toekomst.

Voorwaarden

  • U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning van minimaal één jaar oud in de gemeente Zwartewaterland.
  • De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000 is.
  • De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 10.001 en maximaal € 30.000 is.
  • Van de eigenaar-bewoners waaraan een consumptieve blijverslening wordt verstrekt, is een van beide aanvragers jonger dan 76 jaar.
  • De blijverslening wordt verstrekt voor het treffen van bouwkundige en domotica aanpassingen, zoals opgesomd en omschreven op de door de gemeente vastgestelde lijst van maatregelen.
  • De lening voor de te treffen maatregelen bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000.

Meer informatie

De stimuleringsregeling wonen bestaat uit: