Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Op een beschermde woonplek is 24 uur per dag zorg en begeleiding beschikbaar. Het doel van beschermd wonen is zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving en mogelijk in de toekomst (weer) zelfstandig kunnen wonen.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen die:

 • Tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met de hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener;
 • Psychische problemen en/of psychosociale problemen hebben;
 • 24 uur per dag toezicht nodig hebben;
 • 18 jaar of ouder zijn.

Hoe meldt u zich aan voor beschermd wonen? 

U kunt zich bij de gemeente melden voor beschermd wonen. Hiervoor gebruikt u onderstaand contactformulier. 

Neem contact op

Nadat uw aanmelding compleet is, gaan we met u in gesprek over uw hulpvraag en kijken we welke ondersteuning mogelijk en wenselijk is.

Welke gegevens en documenten levert u aan?

Nadat wij uw aanmelding binnen hebben, ontvangt u van ons een vragenlijst. U kunt deze samen invullen met een begeleider of familielid.

In de vragenlijst vragen we u naar uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en geboortedatum. En ook naar uw situatie en de reden(en) voor uw vraag naar beschermd wonen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Hoe het gaat met u op verschillende levensgebieden;
 • Uw meest recente diagnostische gegevens;
 • Of u al een vorm van begeleiding ontvangt;
 • Of u bent vrijgesteld van arbeid en/of sollicitatieplicht.

Daarnaast stuurt u de volgende documenten mee:

 • Recente diagnostische gegevens;
 • Bent u vrijgesteld van arbeid en/of sollicitatieplicht? 
 • Dan vragen wij u ook hiervan stukken mee te sturen;
 • Doet u een heraanvraag voor beschermd wonen? Dan stuurt u ook een evaluatieverslag, begeleidingsplan en gewijzigde diagnostiek mee.

We kunnen uw melding alleen behandelen als de vragenlijst volledig is ingevuld en de benodigde documenten zijn aangeleverd.

Besluit 

Als het onderzoek klaar is, krijgt u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek. Hierin staat welke ondersteuning het beste past bij uw situatie.

Blijkt uit het onderzoek dat beschermd wonen voor u niet passend is? Dan kijken we samen welke ondersteuning beter bij uw situatie past.

Heeft u vragen? 

Neem dan telefonisch contact op via 14 038 of mail naar wmo@zwartewaterland.nl. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.