In de afvalstoffenverordening staan regels voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen. Zoals regels voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (denk aan inzameldiensten, inzamelvergunningen en de inzamelstructuur) en aan regels voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (denk aan inwoners die hun afvalstoffen aanbieden). Verder staan hier regels in over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen en zwerfafval.

Lees de afvalstoffenverordening(externe link)