De gemeente Zwartewaterland moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van in de gemeente kunnen verzekeren. Daarvoor moet zij op de hoogte zijn van afsluitingen en afzettingen van de openbare weg. 
Als het voor de uitvoering van werkzaamheden in de gemeente Zwartewaterland nodig is om de openbare weg helemaal of gedeeltelijk af te sluiten, moet u hiervoor toestemming vragen. Dit kan online met het ‘formulier tijdelijke verkeersmaatregelen’. 
 

Onder de openbare weg wordt verstaan de weg die voor iedereen toegankelijk is zoals:

 • Weg
 • Straat
 • Uitrit
 • Parkeerterrein
 • Plein
 • Fietspad
 • Voetpad
   

De aanvraag

De aanvraag moet minimaal 5 werkdagen (liefst eerder!) voor aanvang van de afzetting/afsluiting  worden gedaan. We kunnen alleen volledige en tijdig ingediende aanvragen in behandeling nemen en wanneer de weg in beheer is bij de gemeente Zwartewaterland. Vraag toestemming via onderstaande knop.

Formulier tijdelijke verkeersmaatregelen 

U kunt uw aanvraag ook telefonisch doen via 14 038

Wanneer akkoord ontvangt u een bevestiging per e-mail. Heeft u geen bevestigingsmail ontvangen dan heeft u geen toestemming voor het plaatsen van de afzetting. 
 

Toetsing

De gemeente toetst uw aanvraag op:

 • Correctheid en volledigheid
 • Bereikbaarheid van de gemeente Zwartewaterland
 • Gevolgen voor nood- en hulpdiensten
 • Gevolgen voor openbaar vervoer
 • Gevolgen voor weggebruikers
 • Samenhang met andere werken
   

Algemene spelregels na toestemming

 • De aanvrager zet zelf de weg af conform de geldende regels  (hekken en bebording zelf regelen;
 • De aanvrager informeert zelf de buurt;
 • De gemeente bepaalt of er aanvullende eisen worden gesteld (bijvoorbeeld een omleiding, of overleg met andere instanties).

Indien akkoord, dan plaatst de gemeente de wegafzetting in op daarvoor bedoelde website, zodat de hulpdiensten worden geïnformeerd.
 

Naleven toestemming

De gemeente vindt veiligheid en bereikbaarheid belangrijk. Daarom handhaaft de gemeente het naleven van de toestemming en de voorwaarden. Toezichthouders hebben de mogelijkheid om het werk stil te leggen wanneer de bereikbaarheid of verkeersveiligheid onvoldoende gewaarborgd is. Een boete behoort hierbij ook tot de mogelijkheden.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?