De gemeente Zwartewaterland is op 1 januari 2001 ontstaan, uit de samenvoeging van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De gemeente ligt prachtig in het stroomgebied van het Zwartewater, in Noordwest Overijssel. Zwartewaterland is een van de kleinere plattelandsgemeenten in Overijssel. Hierdoor is de gemeente overzichtelijk en is er nog persoonlijk contact tussen inwoners en bestuurders. 

Aantal inwoners op 1 maart 2022

Genemuiden10.390
Hasselt7.529
Zwartsluis4.931
Mastenbroek199
Totaal23.049

Voorzieningen, cultuur en verenigingen

De gemeente heeft een goed voorzieningenniveau en een bruisend verenigingsleven. Je kan hier genieten van mooie monumenten, musea en niet te vergeten het watertoerisme. Zwartewaterland, kleurrijk in alle facetten!

Industrie en middenstand

Zwartewaterland is trots op haar sterke industrie en bloeiende middenstand. De gemeente kent veel bedrijvigheid die met het land en met het water verband houden. De mattenfabricage uit biezen, vroeger vooral uitgeoefend in Genemuiden, heeft de grondslag gelegd voor de tapijtindustrie van nu. Deze industrie heeft vooral in Genemuiden, maar zeker ook in Hasselt en Zwartsluis vaste voet gekregen. 'Zwartewaterland - tapijtland' is dus een terechte aanduiding. Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis zijn van oudsher ook havenplaatsen.

Buitengebied en natuur

Zwartewaterland heeft ook een schitterend buitengebied met goed verkavelde gezonde veeteeltbedrijven en zeldzame planten en dieren.

Oppervlakte in hectaren

Landca. 8.276
Waterca. 515
Totaal8.791
Waarvan woongebiedca. 250
Waarvan industrie- en havengebiedca. 300

Heeft u gevonden wat u zocht?