Hier vindt u de inwoneraantallen per kern, oppervlakte gemeente en meer. 

Aantal inwoners

De gemeente ontstond op 1 januari 2001 uit de samenvoeging van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De gemeente is prachtig gelegen in het stroomgebied van het Zwartewater, in Noordwest Overijssel. Zwartewaterland behoort tot de kleinere plattelandsgemeenten in Overijssel. Hierdoor is de gemeente nog overzichtelijk en kent men nog persoonlijk contact tussen bestuurden en bestuurders. Ook het kerkelijk leven neemt er een duidelijke plaats in.

Voorzieningen, cultuur en verenigingen

De gemeente beschikt over een goed voorzieningenniveau en een bruisend verenigingsleven. Men kan er genieten van fraaie monumenten, veelzijdige musea en niet te vergeten het watertoerisme: Zwartewaterland, kleurrijk in alle facetten!

Industrie en middenstand

Zwartewaterland is trots op haar sterke industrie en bloeiende middenstand. De gemeente kent veel bedrijvigheid die zowel met het land als met het water verband houdt. De mattenfabricage uit biezen, destijds vooral uitgeoefend in Genemuiden, heeft de grondslag gelegd voor de tapijtindustrie van nu. Deze industrie heeft vooral in Genemuiden, maar zeker ook in Hasselt en Zwartsluis vaste voet gekregen: 'Zwartewaterland - tapijtland' is dus een terechte aanduiding. Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis zijn van oudsher ook havenplaatsen.

Buitengebied en natuur

Zwartewaterland heeft ook een schitterend buitengebied met goed verkavelde gezonde veeteeltbedrijven en zeldzame flora en fauna.

Inwoneraantallen per 1 februari 2020

Genemuiden: 10.330
Hasselt: 7.326
Zwartsluis: 4.859
Mastenbroek: 199
Totaal: 22.714

Oppervlakte in hectaren

Land: ca 8.276
Water: ca 515
Totaal: 8.791
Waarvan woongebied: ca 250
Waarvan industrie- en havengebied: ca 300

Heeft u gevonden wat u zocht?