Zwartewaterland blijft financieel op positieve koers

Traditiegetrouw maakt de gemeente Zwartewaterland halverwege het jaar de financiële balans op. Daarvoor legt het college van burgemeester en wethouders de Jaarrekening, Zomernota en Kadernota ter bespreking voor aan de gemeenteraad. Dat zijn, evenals voorgaande jaren, opnieuw positieve cijfers. Wethouder Maarten Slingerland: “We hebben onze financiële huishouding goed onder controle. Daardoor hebben we niet te maken met grote tekorten.”

De Zomernota, die een tussenstand geeft van het huidige begrotingsjaar 2024, laat zien dat Zwartewaterland goed op koers zit. "Ondanks allerlei onzekerheden vanuit Den Haag laat de Zomernota zien dat we er financieel goed voor staan ", vertelt de wethouder.

Positief resultaat

Het afgelopen jaar sloot de gemeente af met een fors positief resultaat van € 8,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dat blijkt uit de Jaarrekening. Slingerland: "Dat zijn voor Zwartewaterland zeer positieve cijfers. Dit komt voor een belangrijk deel door incidentele bijdragen vanuit het Rijk.” Zoals de bijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “De wijze waarop onze gemeenschap die opvang verzorgt, heeft ervoor gezorgd dat we een bedrag over hebben gehouden van € 3 miljoen. Dat bedrag hebben we toegevoegd aan de bestemmingsreserve vluchtelingen. Het beschikbare geld willen we op dusdanige wijze besteden dat we het inzetten voor de gehele gemeenschap.”

Verder heeft de uitvoering van de omgevingswet effect op de Jaarrekening. "Vanwege de veranderingen rondom de omgevingswet hebben we in 2023 een enorme piek gehad in het aantal aanvragen. Dat zorgde in 2023 voor inkomsten door leges, maar vraagt in 2024 nog inzet voor het afhandelen van die piek met aanvragen", legt de wethouder uit.

Ook hield de gemeente Zwartewaterland geld over doordat de beschikbare energietoeslag door inwoners niet volledig werd benut. “Deze zaken zorgen voor een nuancering van het positieve resultaat”, legt Slingerland uit.

De juiste koers

De afgelopen jaren koos het college van burgemeester en wethouders voor een behouden en verstandig financieel beleid. "Dat betaalt zich nu uit", licht Slingerland toe. "We hebben de juiste koers gekozen en hebben daardoor niet te maken met tekorten. Maar alertheid blijft noodzakelijk. Extra inkomsten vanuit het Rijk zitten steeds minder in structurele bijdragen en steeds vaker in incidentele bijdragen. Begroten wordt daarmee ingewikkelder. We moeten scherper aan de wind varen om ook in de toekomst te zorgen voor een structureel gezonde huishouding."

Alertheid is ook van belang doordat 2026 door een verandering van het financiële systeem landelijk een financieel pittig jaar voor gemeenten gaat worden. Slingerland: “We kunnen dat gelukkig dichten met onze reserve. Als ik dan terugkijk op de afgelopen jaren, heb ik er vertrouwen in dat we ook in de jaren erop onze financiën goed op orde kunnen houden."

Investeren in leefbaarheid

Ook in de komende jaren blijft de gemeente daarom investeren. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden en extra parkeerplaatsen aan de Havendijk in Zwartsluis. Verder investeert de gemeente in het eigen vastgoed en de buitenruimte om bijvoorbeeld gebouwen, bruggen straten en wegen op peil te houden. Ook verbetert de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening door te investeren in een toekomstbestendige organisatie.

Dit moet zorgen voor een betere en toegankelijkere dienstverlening door middel van een integrale toegang waarbij inwoners en bedrijven via één aanspreekpunt bij hun vragen worden geholpen. Daarbij geeft de gemeente uitvoering aan de dienstverleningsvisie die hiervoor samen met het inwonerspanel Zwartewaterland Spreekt is opgesteld.

Bespreking door de raad

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening op 20 juni en de Zomernota en Kadernota op 4 juli. De Jaarrekening gaat over het afgelopen jaar (2023). De Zomernota geeft een tussenstand van het huidige begrotingsjaar (2024). En de kadernota kijkt vooruit vanaf 2025 tot 2028.