Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de herontwikkeling van de voormalige locatie van Roskam en Klaver in Zwartsluis. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de realisatie van maximaal 13 appartementen en maximaal 9 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de herontwikkeling van de voormalige locatie van Roskam en Klaver in Zwartsluis. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de realisatie van maximaal 13 appartementen en maximaal 9 vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Waarbij de optie wordt geboden om maximaal 2 vrijstaande woningen te vervangen door maximaal 4 twee-onder-één-kapwoningen. 

Ter inzage

Vanaf 29 december 2021 ligt het voorontwerpbestemmingsplan 6 weken voor een ieder ter inzage. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0072-VO01. De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u, op afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038.

Inspraak

Gedurende de inspraakperiode is het mogelijk om mondeling of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 038. Het is niet mogelijk via e-mail een inspraakreactie in te dienen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?