Voornemen tot uitgifte percelen

De gemeente Zwartewaterland heeft het voornemen om percelen grond uit te geven.