Als u verhuist uit het azc naar Zwartewaterland, nodigt de gemeente u uit voor een gesprek over een bijstandsuitkering.

Een bijstandsuitkering is een inkomen om van te leven. Dit is geld voor eten, kleren, reiskosten en vaste lasten. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, stroom, gas, water en zorgverzekering. U krijgt de bijstandsuitkering elke maand. De uitkering stopt als u zelf genoeg geld verdient om van te leven.

Rechten en plichten

Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten. De gemeente moet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering. Daarom vraagt de gemeente u naar uw situatie. Bijvoorbeeld naar uw inkomen, hoeveel geld u heeft en hoeveel geld uw partner en uw minderjarige kinderen hebben. Als u een uitkering krijgt maar er geen recht op heeft, moet u deze terugbetalen.

Rechten bij uw uitkering

Met een bijstandsuitkering heeft u recht op:
  • maximaal 28 dagen per jaar vakantie. Heeft u plannen voor vakantie? Bespreek dit minimaal twee weken voor u vertrekt met uw contactpersoon bij de gemeente;
  • vakantiegeld. U krijgt dit vakantiegeld in de maand juni;
  • toeslagen van belastingdienst, zoals iedere maand huurtoeslag(externe link) en zorgtoeslag(externe link). Gaan uw kinderen naar de kinderopvang voor uw inburgeringstraject? Dan kunt u kinderopvangtoeslag(externe link) aanvragen. VluchtelingenWerk helpt u hierbij;
  • heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting(externe link). Deze passen we toe op uw uitkering. Zo houdt u meer uitkering over. Heeft u één of meer kinderen? Dan heeft u misschien ook recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting(externe link). VluchtelingenWerk helpt u met de aanvraag;
  • bezwaar maken. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Bel ons dan eerst om erover te praten. Komen we er niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift schrijven. Als u te laat bent, zullen we uw bezwaar niet behandelen.

Plichten bij uw uitkering

Met een bijstandsuitkering moet u: 

  • uw eigen vermogen aan ons doorgeven. Vermogen is geld op uw bankrekening en spullen die geld waard zijn. Bijvoorbeeld een auto, erfenis, schenking of prijs die u heeft gewonnen. Als uw vermogen te hoog is, stoppen we uw uitkering;
  • aan ons doorgeven als u geld gaat verdienen met werk. Ook uw vergoeding voor reiskosten van vrijwilligerswerk moet u aan ons doorgeven; 
  • ons toestemming geven om u tijdelijk financieel te ontzorgen. Dit betekent dat wij met uw uitkering uw huur, energie, water en zorgverzekering betalen;
  • wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen, samenwonen of als u begint of stopt met een opleiding.

Stuur uw wijziging naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl of naar Gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Stuur ook bewijsstukken mee. Stuur alleen kopieën!

Wat gebeurt er als u zich niet aan verplichtingen houdt?

Kunt u zich niet aan de verplichtingen houden? Geef dit dan door aan de gemeente. Misschien is er een oplossing. Geeft u dit niet door aan de gemeente? Dan kunnen we uw uitkering een aantal maanden verlagen. Dat willen we niet. Daarom: bel of mail als er iets is!

Hulp bij invullen van formulieren

Vindt u formulieren invullen moeilijk? Neem dan contact op met de gemeente of met uw contactpersoon van VluchtelingenWerk. U kunt ook een afspraak maken met Stichting De Kern(externe link).