Heeft u na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning gekregen? Dan valt u onder de nieuwe Wet inburgering. U leest hier wat dit voor u betekent.

Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal en hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. Ook leert u hoe u kunt meedoen in onze samenleving. Bijvoorbeeld door te werken of een opleiding te volgen.

Statushouders en gezinsmigranten

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u statushouder. Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen? Dan noemen wij u een gezinsmigrant. Inburgeren is verplicht voor statushouders én voor gezinsmigranten.

Inburgeren voor statushouders

Bent u statushouder, dan ontvangt u een brief van de gemeente. Hierin wordt u uitgenodigd voor een brede intake. Dit is een kennismakingsgesprek met de gemeente. Ook doet u een leerbaarheidstoets. Zo kunnen we zien welk taalniveau u aankunt. Daarna maakt de gemeente samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het PIP staan de afspraken over uw inburgering en de begeleiding door de gemeente. Daarna kunt u starten met de inburgering. U heeft hiervoor 3 jaar de tijd.

In het PIP maken we afspraken met u

Deze afspraken gaan over:

U bent klaar met uw inburgering als u deze onderdelen heeft afgerond.

Voortgangsgesprekken

Tijdens uw inburgering heeft u voortgangsgesprekken met de gemeente. Hierin bespreken we hoe het met uw inburgering gaat. Ook maken we nieuwe afspraken. Kunt u zich niet aan deze afspraken houden? Meld dit dan bij uw contactpersoon. Komt u niet op de afspraken of houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u een boete geven.

Extra taal

Wilt u extra oefenen met taal? Dit kan bij het Taalpunt(externe link) in de bibliotheek. Voor meer informatie kunt u mailen naar taalpunt@bibliotheekzwartewaterland.nl.

Uitleg in filmpjes

Meer informatie vindt u in de filmpjes hieronder. Er is een filmpje in het Nederlands en een filmpje in het Arabisch.  

Inburgeren voor gezinsmigranten

Bent u gezinsmigrant, dan ontvangt u een brief van DUO. Hierin staat wanneer u moet beginnen met inburgeren. Daarna nodigt de gemeente u uit voor een brede intake. Dit is een kennismakingsgesprek met de gemeente. Ook doet u een leerbaarheidstoets. Zo kunnen we zien welk taalniveau u aankunt. Daarna maakt de gemeente samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin maken we afspraken over:

U bent klaar met uw inburgering als u deze onderdelen heeft afgerond.

U bent verantwoordelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgeringstraject. U kiest zelf een cursusinstelling uit. De gemeente helpt u hierbij. Zo vindt u het taalonderwijs dat het beste bij u past. Let op: de cursus moet het Blik op Werk keurmerk hebben!

Gaat u de B1 leerroute volgen? Dan mag u zich ook met zelfstudie of een informele taalaanbieder voorbereiden op het inburgeringsexamen.

Voortgangsgesprekken

De gemeente nodigt u ook uit voor voortgangsgesprekken. Hierin bespreken we hoe het met uw inburgering gaat. Ook maken we nieuwe afspraken. Kunt u zich niet aan deze afspraken houden? Meld dit dan bij uw contactpersoon. Komt u niet op de afspraken of houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u een boete geven.

Lening voor de inburgering

De kosten voor inburgering(externe link) betaalt u zelf. U kunt misschien een lening(externe link) krijgen om uw inburgeringslessen te betalen. Deze lening vraagt u aan bij DUO. DUO kijkt naar het inkomen van u en uw partner en beslist dan of en hoeveel u mag lenen. Met uw DUO-lening kunt u een cursus volgen en uw examens betalen. De lening moet u terugbetalen. Meer informatie over de inburgering en een DUO-lening vindt u op de website van DUO(externe link) of op www.ikwilinburgeren.nl(externe link).

Jonge gezinsmigranten

Soms worden gezinsmigranten inburgeringsplichtig als ze al een tijd in Nederland wonen. Dit geldt met name voor jonge migranten. Meer informatie over de inburgeringsplicht voor jongeren vindt u hier(externe link).