Wij gaan aan de slag met het Plantsoen / Het Engelse Werk in Genemuiden. We gaan dit park verfraaien en het historische karakter terugbrengen. De werkzaamheden duren tot het najaar 2023. In een aantal video's op deze pagina vertelt wethouder Maarten Slingerland wat we gaan doen.

Begin 2021 hebben we een begin gemaakt met het verbeteren van het plantsoen. We hebben de paden vervangen om zo het park beter toegankelijk te maken. Nu gaan we aan de slag met de tweede fase van het verfraaien van het park.

We brengen het historische karakter terug

We gaan hiervoor aan de slag met de heestervakken. We doen dit aanvullend op het reguliere onderhoud. Daarbij snoeien we heesters en planten ook nieuwe heesters. Verder zorgen we voor een opwaardering van het voormalig oorlogsmonument. Dit doen we door de border rondom het monument in te planten met één soort vaste plant met paarse kleur.

Het park krijgt 20 nieuwe bomen

We hebben goed gekeken naar de soorten. Zodat het park straks een opvallende herfstkleur krijgt. En in het voorjaar en zomer mooi in bloei staat. De 20 nieuwe bomen zijn geschonken door HEUTBOUW. Vanwege het 100-jarige bestaan schenkt HEUTBOUW in 5 jaar tijd 100 bomen aan de gemeenschap. Op die manier werkt HEUTBOUW samen met de gemeente aan een groene omgeving.

Er komen verschillende nieuwe soorten bomen bij. Zoals de Tulpenboom, Zilverberk, Treurwilg, Moeraseik, Noorse esdoorn, Moseik en de Indische Paardenkastanje.

We verbeteren de beleving van het park

We vervangen 10 zitbanken. Het park krijgt 3 nieuwe picknickbanken. Voor de vogels hangen we 25 nestkastjes op. Verder plaatsen we 5 eendenkorven. De borden bij de ingangen van het Plantsoen vervangen we voor nieuwe borden. 

Planning

  • We starten in de week van 24 oktober met de werkzaamheden. Eerst kappen we bomen. In november planten we hier bomen voor terug.
  • In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 plaatsen we de nieuwe zitbanken en gaan we aan de slag met de heestervakken.

Ontwerp

Meer informatie over de plannen ziet u in onderstaand ontwerp. De locaties van de nieuwe bomen kunnen iets wijzigen.