De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding. Het college kent hem toe aan inwoners die zich inzetten voor de gemeente Zwartewaterland. Het gaat hierbij om inwoners die zich voor een langere periode belangeloos, minimaal vijf jaar, inzetten voor Zwartewaterland. De gemeente Zwartewaterland kent twee gemeentelijke onderscheidingen namelijk de Gemeentelijke erepenning en het Jeugdlintje.

Online aanvragen

Iedereen mag een voorstel indienen. Niet alleen een privé-persoon, maar ook een bestuurder van een vereniging of een werkgever kan een voorstel indienen. U kunt online iemand voordragen. Dit kan met het formulier voordrachtformulier gemeentelijk waarderingsteken.

In het aanvraagformulier geeft u een omschrijving van de bijzondere prestatie. U vertelt ons hoe deze prestatie van invloed of betekenis is voor Zwartewaterland. Ook vertelt u wanneer en hoelang de kandidaat zich heeft ingezet voor het verrichten van deze prestatie.

Bij dit formulier voegt u brieven toe van de organisatie/instelling waarvoor de kandidaat zich heeft ingezet. Onvolledige of niet goed onderbouwde voorstellen voor een onderscheiding nemen wij niet in behandeling.

Gemeentelijke erepenning online aanvragen