Gemeente zet in op behoud van kinderboerderij De Taghof

We zijn een onderzoek gestart naar de kansen voor privatisering van kinderboerderij De Taghof in Genemuiden. We merken dat dit onderzoek veel vragen oproept bij inwoners, die onder meer bang zijn dat de kinderboerderij verdwijnt. Daarom zetten we de antwoorden op de veelgestelde vragen voor u op een rij.

De kinderboerderij is één van de accommodaties die wij op dit moment in eigendom hebben. Een bestuur en groep vrijwilligers zet zich al jarenlang volop in voor de dagelijkse uitvoering.

Een kinderboerderij draagt bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. Als gemeente zetten we ons daarom in voor behoud van de kinderboerderij. Om de kinderboerderij in Genemuiden kwalitatief op orde te houden, met ook in de toekomst voldoende bezetting en voldoende financiële middelen, is een gezonde exploitatie gewenst. Om te bepalen hoe dit vorm moet krijgen, doen we onderzoek naar privatisering.

Wat gaat de gemeente doen?
We onderzoeken de mogelijkheden voor het privatiseren van kinderboerderij de Taghof.

Blijft de kinderboerderij bestaan?
Het doel van het onderzoek is het behoud van de kinderboerderij voor de lange termijn. Daarbij willen we ook de toegevoegde waarde vergroten. Door middel van het onderzoek kijken we wat nodig is om de kinderboerderij naar de toekomst gezond te exploiteren en kwalitatief op orde te houden.

Waarom doet de gemeente dit onderzoek?
We geven uitvoering aan het beleidsplan Krachtig Accommoderen, dat in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Waarom investeert de gemeente niet in verbeteren van de accommodatie?
We hebben deze accommodatie in eigendom. Daarom hebben we de laatste jaren op verschillende manieren geïnvesteerd in het verbeteren van de accommodatie. Ook hebben we geld gereserveerd om (groot) onderhoud uit te voeren. Met dit onderhoud wachten we eerst de uitkomsten af van het onderzoek naar de privatisering. Die privatisering kan in dat geval bijdragen aan een financiële en uiteindelijk ook maatschappelijke win-winsituatie.

Wat houdt het onderzoek in?
We stellen nu eerst uitgangspunten op voor een privatisering. Bij die uitgangspunten kijken we wat nodig is om de kinderboerderij naar de toekomst gezond te exploiteren en kwalitatief op orde te houden.

Waarom vindt dit onderzoek nu plaats?
De privatisering van de kinderboerderij had de afgelopen jaren geen hoge prioriteit. Voor de komende jaren staat de kinderboerderij voor forse investeringen voor onderhoud en vervanging. Op het gebied van financiën en bezetting heeft de kinderboerderij te maken met uitdagingen. Nu deze zaken samenkomen, is de gemeente gestart met een onderzoek naar de privatisering van de kinderboerderij.

Wat houdt een eventuele privatisering in?
Bij privatisering draagt de gemeente het volledige beheer en onderhoud over aan één of meer maatschappelijke partners. Vanaf dat moment worden deze partijen zelf verantwoordelijk voor het in stand houden en vernieuwen van de accommodatie.

Wat zijn de gevolgen voor de huidige vrijwilligers?
We brengen eerst de uitgangspunten voor de privatisering in beeld. En kijken onder welke condities dit plaats kan vinden. Daarna gaan we in gesprek met partijen die hier uitvoering aan kunnen geven. 

Wat houdt het beleidsplan Krachtig Accommoderen in?
In dit beleidsplan staat beschreven hoe de gemeente ervoor zorgt dat maatschappelijke accommodaties bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. Zodat Zwartewaterland voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, leven en ontspannen.

De kinderboerderij is in het beleidsplan opgenomen als een krachtpand. Voor een krachtpand hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Een krachtpand heeft een gezonde exploitatie.
  • Een krachtpand is goed bezet.
  • Een krachtpand is in goede technische staat.
  • Een krachtpand wordt goed beheerd.
  • Een krachtpand is duurzaam.
  • Een krachtpand is goed toegankelijk.
  • Een krachtpand is veilig.