Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat de gemeenteraad op 6 juni 2013 de beheersverordening Bedrijventerreinen ongewijzigd heeft vastgesteld.

Doel

De beheersverordening is bedoeld om het planologisch-juridisch kader voor de bedrijventerreinen in Genemuiden, het bedrijvenpark in Hasselt en een aantal restgebieden in Zwartewaterland te actualiseren. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat dit in ieder geval elke tien jaar moet gebeuren. Met de beheersverordening leggen we de bestaande situatie vast. Onder de bestaande situatie vallen ook de ruimtelijke mogelijkheden die de oude bestemmingsplannen boden.

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BV0002-VS01.

Heeft u gevonden wat u zocht?