De beheersverordening voor het bedrijventerrein Meppelerdiep Zwartsluis is bedoeld om het planologische kader voor het gebied bij te werken.

De beheersverordening bedrijventerrein Meppelerdiep is vastgesteld op 25 april 2013. Vanaf 8 mei 2013 is de beheersverordening in werking getreden. De beheersverordening vormt deze het toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning.

De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat dit in ieder geval elke tien jaar moet gebeuren. Met de beheersverordening is de bestaande situatie vastgelegd. Onder de bestaande situatie worden ook de ruimtelijke mogelijkheden begrepen die het huidige bestemmingsplan Meppelerdiep biedt.

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BV0001-VG01

Heeft u gevonden wat u zocht?