De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 21 mei 2015 besloten het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zwartewaterland gewijzigd vast te stellen..

Drie grote bedrijventerreinen

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de drie grote bedrijventerreinen (Zwartewater, Zevenhont en Kranerweerd) in de gemeente. De precieze grenzen van het plangebied zijn te vinden in het plan.

 

Actualisering nodig

De huidige bestemmingsplannen voor het gebied zijn voor het grootste deel verouderd. Een actualisering van het bestemmingsplan is nodig. Het betreft een conserverend bestemmingsplan waarin geen grootschalige ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt. Het plan is gewijzigd vastgesteld. De groenstrook, gelegen tussen het Meppelerdiep en de weg De Kalkovens, is gewijzigd. De groenstrook heeft nu de bestemming ‘groen’.

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BP0043-VS01.

Heeft u gevonden wat u zocht?