Informatie over registratie door nieuwe partijen, waarvan de naam nog niet is geregistreerd bij de Kiesraad en die voor het eerst willen deelnemen. En informatie over de kandidaatstelling voor partijen die uiteindelijk willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Registratie

Politieke groeperingen - waarvan de naam niet in het landelijk register(externe link) staan, maar die wél meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen - kunnen uiterlijk 28 augustus 2023 hun naam laten registreren(externe link) bij het Centraal Stembureau. Dat is de Kiesraad in Den Haag.

Kandidaatstelling

Elke partij die op 22 november 2023 aan de Tweede Kamerverkiezingen wil deelnemen, moet op maandag 9 oktober 2023 tussen 9.00 - 17.00 uur een geldige kandidatenlijst(externe link) inleveren bij het Centraal Stembureau. Dat is de Kiesraad in Den Haag.

Ondersteuningsverklaringen

Nieuwe groeperingen, blanco lijsten en geregistreerde politieke partijen die nu geen zetel hebben in de Tweede Kamer, moeten bij de kandidaatstelling 30 ondersteuningsverklaringen(externe link) overleggen van kiezers uit elk van de 20 kieskringen. De provincie Overijssel is één van die kieskringen. De politieke groeperingen moeten deze zelf aan de kiezer beschikbaar stellen.

Een kiezer uit Zwartewaterland die een politieke groepering wil ondersteunen kan de ondersteuningsverklaring van 25 september t/m 6 oktober laten controleren bij team Burgerzaken. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. U kunt op werkdagen terecht van 8:30 tot 17:00 uur.

De kiezer moet naast de ondertekende ondersteuningsverklaring (model H4) ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. De kiezer zorgt er zelf voor dat de gecontroleerde en geparafeerde verklaring bij de politieke groepering wordt ingeleverd.

Het is niet toegestaan om ín het gemeentehuis te werven voor het tekenen van een ondersteuningsverklaring. 

Verkiezingsborden

Op 3 plaatsen in Zwartewaterland worden verkiezingsborden geplaatst. Politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, kunnen tot 10 oktober 2023 17.00 uur hun poster mailen naar albert@prestige.nl.

De poster moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Afmetingen van de poster: 500 x 750 mm.
  • Poster is drukklaar in PDF met snijtekens en 3 mm afloop.