Leefbaarheid

Alle inwoners van Zwartewaterland maar ook bezoekers moeten op een fijne manier kunnen wonen, verblijven, bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de buitenruimte. Om de leefbaarheid in de kernen te verhogen kijkt gemeente Zwartewaterland vanuit een brede blik naar de leefomgeving. Grote onderhoudsopgaves worden gecombineerd met projecten uit de leefbaarheidsplannen en houden bij de uitvoering rekening met de kaders uit het buitenruimteplan. Bij het bedenken en het uitvoeren van de plannen worden inwoners zoveel mogelijk betrokken.