Het afsteken van vuurwerk is tijdens de jaarwisseling van 2021/2022 verboden. Het verbod geldt voor het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk in het hele land. Het verbod geldt niet voor fopvuurwerk en schertsvuurwerk, zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.

Voor een verbod op vuurwerk is gekozen omdat extra druk op zorg en hulpverlening voorkomen. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan flink minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. 

Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod. Voor carbidschieten maakt u dit jaar wel eerst een melding bij de gemeente.

Welk vuurwerk mag u afsteken?

Het vuurwerkverbod geldt niet voor klein vuurwerk (categorie F1), zoals sterretjes en knalerwten. Dit mag iedereen vanaf 12 jaar en ouder het hele jaar door kopen en afsteken.

Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand.

Ruim uw afval op

Het afval van fopvuurwerk en schertsvuurwerk kan gevaarlijk zijn voor kinderen, die oud vuurwerk met korte lontjes oprapen en afsteken. Dus denk aan de kinderen en denk aan uzelf. Ruim ook het afval van fop- en schertsvuurwerk op.

Uw vuurwerkafval kunt u weggooien in de (ondergrondse) restafvalcontainer. Zorg wel dat het vuurwerkafval gedoofd is. Zo voorkomt u schade aan uw container.

Wat zijn de straffen voor verboden vuurwerk?

Politie en BOA's handhaven de vuurwerkregels. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen.

  • Voor het bezit van vuurwerk (categorie F2) is de minimale boete € 100.
  • Voor het afsteken van vuurwerk (categorie F2) is de minimale boete € 250.
  • Worden de regels meerdere keren overtreden, dan is de straf zwaarder. De hoeveelheid vuurwerk bepaalt de straf of boete.
  • Wie gepakt wordt, krijgt een aantekening in het strafblad. En kan mogelijk geen Verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen.
  • Ook een gevangenisstraf is mogelijk.
  • Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo een boete voorkomen.