Op 23 september 2020 is het Zwartewaterlands Sport- en beweegakkoord ondertekend. Sportaanbieders, verenigingen, scholen, maatschappelijke partners en de gemeente Zwartewaterland bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. De buurtsportcoaches gaan samen met de betrokken verenigingen, scholen en partners aan de slag om aan dit akkoord uitvoering te geven. 

De afgelopen maanden maakten duidelijk hoe belangrijk sport en bewegen is

Wethouder Knol is blij met de grote belangstelling vanuit verenigingen, scholen, en maatschappelijke partners om samen het Zwartewaterlands Sport- en beweegakkoord te ondertekenen. “De afgelopen maanden zijn zwaar geweest. In deze periode is nog duidelijker geworden hoe belangrijk sporten en bewegen is. Met het Zwartewaterlands sport- en beweegakkoord willen wij bereiken dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten en bewegen dicht bij huis.” 
 

Scholen, sportverenigingen en maatschappelijke partners maar ook andere geïnteresseerden kunnen meedenken over uitvoeringsplannen

De gemeente Zwartewaterland roept scholen, sportverenigingen en andere geïnteresseerden op om mee te denken over de uitvoeringsplannen. De buurtsportcoaches gaan samen met hen werkgroepen vormen waarin de pijlers uitgewerkt worden tot uitvoeringsplannen. Wethouder Knol: “Veel sportverenigingen hebben zonder het te weten te maken met dezelfde vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligersbeleid, afname van jeugdleden, positief coachen. Door gerichte trainingen en begeleiding te geven aan verenigingen willen we hen ondersteunen.”

Geïnteresseerden die willen meedenken kunnen contact opnemen met de buurtsportcoaches via sport@zwartewaterland.nl.  

Hasselt, 24 september 2020