Met regelmaat worden eigenaren van loodsen en stallen benaderd door criminelen omdat de ruimten aantrekkelijk zijn om drugs te produceren. De locaties liggen vaak afgelegen en niet alle verhuurders zijn zich bewust van de risico’s. Door bedreigingen richting de verhuurders of een zwijgcultuur onder getuigen blijven misstanden soms lang onzichtbaar. De campagne ‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ van Meld Misdaad Anoniem biedt hiervoor een uitkomst.

‘Weet aan wie je verhuurt’

Burgemeester Bilder vindt het belangrijk dat ondernemers en bewoners zich bewust zijn van de risico’s: “Drugslabs en hennepkwekerijen zijn gevaarlijk en de gevolgen voor de verhuurder en omgeving worden vaak onderschat. De schade aan een pand of terrein is enorm en komt op de rekening van de verhuurder. Verhuurders krijgen regelmatig te maken met intimidatie en geweld en kunnen daardoor niet zomaar stoppen met de verhuur. Je bent ook medeplichtig en je pand kan worden gesloten. Weet dus aan wie je verhuurt.” 

‘Criminele activiteiten dulden wij niet’

De gemeente krijgt bij de aanpak van drugscriminaliteit steun van verschillende lokale partners die zich willen inzetten om het buitengebied veilig en leefbaar te houden, zoals landbouworganisaties, natuurbeheerders, het waterschap en de politie. Ook de provincie ondersteunt de aanpak van harte. Commissaris van de Koning Andries Heidema: “In Overijssel moet iedereen veilig en ontspannen kunnen leven. Criminele activiteiten dulden wij daarom niet. Goede samenwerking is noodzakelijk in de aanpak. Tussen de overheid en verschillende organisaties, maar zeker ook met onze inwoners. Daarom vraag ik iedereen met klem vermoedens van illegale activiteiten direct te melden, als het nodig is anoniem. Meldingen van getuigen - vooral in het buitengebied - zijn onmisbaar.”

Iedereen kan anoniem melden!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en is geen politie. Meldingen kunnen, maar hoeven geen betrekking te hebben op het buitengebied. Iedereen kan anoniem een melding doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Keurmerk Veilig Buitengebied

Naast de start van de campagne van Meld Misdaad Anoniem, werken alle gemeenten binnen IJsselland aan een Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB). Binnen IJsselland werkten de lokale partijen dus nauw samen om criminaliteit in het buitengebied stevig aan te pakken.  

Afgelopen week stuurde de gemeente Zwartewaterland alle huishoudens en ondernemers buiten de drie kernen een brief met het verzoek een enquête over Veilig Buitengebied in te vullen. Zo krijgen gemeente, politie en andere veiligheidspartners meer inzicht in de activiteiten. En zo kunnen we gezamenlijk criminaliteit tegengaan, de leefbaarheid behouden en, waar nodig, verbeteren. Inwoners en ondernemers kunnen tot 15 oktober de enquête invullen. De verwachting is dat begin november de uitkomsten bekend zijn en worden gedeeld. Hierover volgt later meer informatie. 

Naar de enquête 'Veilig buitengebied'