Samenzwartewaterland.nl. Zo heet de sociale kaart. De gemeente en maatschappelijke organisaties hebben deze samen gemaakt. ‘Die samenwerking stopt niet bij het opzetten van de website. Want een goede sociale kaart is een actuele sociale kaart’, vult jeugdzorgwethouder Maarten Slingerland aan. ‘En daarom zorgen de gemeente en de verschillende organisaties gezamenlijk dat samenzwartewaterland.nl continu wordt gevuld met de nieuwste info.’

Leefbaarheidsplannen

Bijvoorbeeld over activiteiten in de gemeente. Van iedere kern staat het jongste aanbod overzichtelijk gerangschikt. De organisaties leveren zelf actuele informatie aan. Een medewerker van de gemeente Zwartewaterland houdt de regie en plaatst de gegevens op de website.

De sociale kaart komt voort uit de vier leefbaarheidsplannen, die de gemeente en bewoners van Hasselt, Genemuiden, Zwartsluis en het buitengebied eerder samen maakten. Daarbij gaven bewoners aan dat zij behoefte hebben aan een overzicht van wat er in hun plaats en gebied te beleven is. ‘De sociale kaart komt daar nu aan tegemoet’, vertelt Knol. ‘Het is een middel om vraag van inwoners en bijzondere doelgroepen en het hulp- en activiteitenaanbod bij elkaar te brengen. Dat is tevens het doel van de website: informatie verstrekken en ontmoeting en verbinding stimuleren.’

Naar elkaar omzien

Op samenzwartewaterland.nl staat ook een digitaal meldpunt voor sociaal onwenselijke situaties, waarbij mensen in de knel zitten. Denk aan eenzaamheid. ‘De gemeente roept iedereen op om alert te zijn’, zegt Slingerland. ‘Ook de huisartsen, kerken, buren, supermarkten, bakkers, slagers, etc. Maak je je zorgen over iemand, meld dit dan via dit meldpunt. Het meldpunt gaat hiermee aan de slag en zorgt voor een passende oplossing. Zo zorgen we er samen voor dat we naar elkaar omzien in Zwartewaterland.’