De gemeente Zwartewaterland krijgt bijna 1,5 miljoen van het Rijk voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen voor wegen en fietspaden. Wethouder Slingerland is blij met de subsidie: ‘Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Met deze subsidie kunnen we een aantal verkeersknelpunten in deze gemeente oplossen.’ 

De gemeente Zwartewaterland heeft subsidie ontvangen voor de aanleg van kruispuntplateaus, de aanleg en het verbreden van (brom)fietspaden, het veiliger  maken van fietsoversteken en het inrichten van schoolzones. ‘De komende periode gaan we uitwerken welke onveilige situaties we gaan aanpakken en wanneer. We betrekken ook de fietsagenda hierbij.’ 

Aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen

Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 in totaal 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor lokale en regionale wegbeheerders die de verkeersveiligheid van hun infrastructuur willen verbeteren. Deze investeringsimpuls in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) is een subsidieregeling waarmee vervoerregio’s, gemeenten, waterschappen en provincies 50% cofinanciering ontvangen voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen voor wegen en fietspaden. De SPV heeft als doel het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen.