Na een financieel moeilijke periode heeft Zwartewaterland het huishoudboekje op orde. De gemeente eindigde vorig jaar € 2 miljoen in de plus en ligt voor 2021 op koers. Ook voor de periode tot 2025 is de verwachting positief. "Dat gaan onze bewoners merken'', zegt wethouder Maarten Slingerland. ''We kunnen de zwembaden open houden en de rioolheffing structureel verlagen.''

Na een lange periode van financieel zwaar weer verkeert de gemeente Zwartewaterland in rustiger vaarwater. Slingerland is tevreden, maar merkt toch een kanttekening. ''De onzekerheid zit bij de budgetten die het Rijk voor de gemeenten beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld uit het Gemeentefonds en voor het Sociaal Domein. De afgelopen jaren is gebleken dat de financiële zekerheid die we van het Rijk krijgen vaak van korte duur is. Het is heel begrijpelijk dat andere gemeenten hierdoor wel met tekorten kampen.''

 

Hoewel Zwartewaterland de financiën voor het Sociaal Domein voorlopig onder controle heeft, wil de wethouder hierover meer zeggenschap voor de gemeente. “We moeten te vaak de rekening betalen voor zaken waarop we geen invloed hebben. Neem de Jeugdzorg. Het doorverwijssysteem werkt niet. We willen zelf aan de knoppen draaien, zodat we niet alleen goede zorg kunnen leveren, maar ook binnen de financiële grenzen kunnen blijven. Ik roep het Rijk op om deze systeemfout samen met ons voor eens en voor altijd op te lossen.”

2020: meerdere oorzaken voor positief resultaat

Het jaar 2020 eindigt Zwartewaterland dus met een positief resultaat van € 2 miljoen, zo schrijft het gemeentebestuur in de Jaarrekening over vorig jaar. Dit komt onder meer door hogere opbrengsten uit omgevingsvergunningen en grondverkoop en een eenmalige compensatie van het Rijk voor corona gerelateerde kosten. Ook bleef er geld over doordat sommige hulp en zorg door de pandemie niet kon worden verleend.

2021: meer meevallers dan tegenvallers

Voor het huidige jaar ziet het gemeentebestuur een aantal meevallers en een aantal tegenvallers. “Onderaan de streep houden we een positief resultaat over’, zegt de wethouder over de Zomernota. ‘We gaan dan ook door op de ingeslagen weg en blijven investeren in cultuur voor iedereen, in de leefomgeving en verkeersveiligheid.”

2022 tot 2025: financiële ruimte voor zwembaden

Ook voor de periode tot 2025 is het beeld positief, zo blijkt uit de Kadernota. Omdat de gemeente er financieel beter voor staat, is er financiële ruimte om de zwembaden open te houden en de rioolheffing voor inwoners structureel te verlagen. Voor een eenpersoonshuishouden met € 39 en voor een meerpersoonshuishouden met € 45. “Het is aan de gemeenteraad om daarover te beslissen”, besluit de wethouder.

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad bespreekt de Jaarrekening 2020 op 17 juni, de Zomernota over 2021 en de Kadernota 2022 – 2025 op 24 juni 2021 en 1 juli 2021.