Zoekgebieden zijn de gebieden die in aanmerking komen voor het opwekken van grootschalige opwek. Denk hierbij aan zon- en windenergie. Het aanwijzen van een zoekgebied is de wens om te onderzoeken of in dat gebied met slimme oplossingen energie kan worden opgewekt. Natuurlijk op basis van bepaalde voorwaarden. 

Bij voorwaarden moet u denken aan zorgvuldige landschappelijke inpassing, leefbaarheid, landschap en natuur. landschap en natuur. Wanneer een gebied de status ‘zoekgebied’ krijgt, betekent het niet dat dat er ook echt een windmolenproject of een zonnepark komt 

Dit zijn de zoekgebieden in de gemeente Zwartewaterland.

 

Download de kaart zoekgebieden wind- en zonne-energie Zwartewaterland 

Windenergie

Windmolens hebben een hoge energieopbrengst. De doorlooptijd van een windenergieproject is relatief kort. Dat maakt windenergie nu één van de meest effectieve bronnen van duurzame energie. 

Er zijn verschillende soorten en maten windmolens. De hoogte van windmolens hangt in veel gevallen af de plek waar de windmolen staat. De volgende windmolens zijn te onderscheiden:

1.    Erfmolen

Een erfmolen is circa 25 meter hoog. Deze molen wordt vaak geplaatst bij een boerderij of een klein bedrijfje in het buitengebied. Vaak zijn twee molens genoeg om de energieverbruik van een gemiddelde boerderij op te wekken.

2.    Dorpsmolen

Een dorpsmolen is circa 100 meter hoog. Vaak worden dit soort molens gebouwd door een energiecoöperatie. Ook een boer met een groot bedrijf kan een molen van dit formaat willen om energieneutraal te worden. 

3.    Grote windmolen

Een grote windmolen begint vaak bij een hoogte van 160 meter. Wel worden windmolens steeds hoger. Daarnaast hangt de hoogte af van de windsnelheid op de plek waar de molen gebouwd wordt. De ontwikkeling van windmolens gaat snel. Dat betekent dat een windmolen steeds meer energie kan opwekken. (zie ook: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/

Zonne-energie

Steeds vaker zie je zonneparken. Deze parken zijn onderdeel van de energietransitie. Zonneparken zijn er in verschillende groottes. Er bestaan kleine veldjes van een 150 vierkante meter, deze kleine veldjes zijn voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld als je geen zonnepanelen op je dak kan hebben. Daarnaast zijn er ook grote zonneparken die vaak enkele hectares groot zijn. Deze grote zonneparken zijn nodig om genoeg duurzame stroom op te wekken voor de inwoners van de gemeente. (zie ook: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/zonne-energie/
 

Katern Samen op weg naar een duurzaam Zwartewaterland

In de Stadskoerier van woensdag 13 januari en 17 maart publiceerden wij het katern Samen op weg naar een duurzaam Zwartewaterland. U kunt deze katernen via onderstaande links downloaden.

Katern 'Samen op weg naar een duurzaam Zwartewaterland januari 2021'

Katern 'Samen op weg naar een duurzaam Zwartewaterland maart 2021'