We starten met de uitgifte van bedrijfskavels voor industrieterrein Zevenhont Oost. Bedrijven kunnen zich online inschrijven voor één van de beschikbare kavels. De inschrijving sluit op 16 maart 2022.

De gemeente start met het uitbreiden van het bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden in oostelijke richting. Er komt 14 hectare beschikbaar. Meer informatie leest u in het bestemmingsplan Zevenhont Oost en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.

- Naar het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestaande bedrijventerrein Zevenhont ligt direct aan de provinciale weg richting Hasselt- Zwolle. Het bedrijventerrein is de laatste jaren enorm gegroeid en wordt gekenmerkt door de al decennialange succesvolle tapijtindustrie. Daarnaast zijn er grote transportondernemingen, bouw- en installatiebedrijven gevestigd.

Om meer bedrijven in de gemeente Zwartewaterland de kans te geven om zich te ontwikkelen en om plek te maken op Zevenhont, breiden we het bedrijventerrein in oostelijke richting uit. Bedrijven die interesse hebben voor een kavel op dit bedrijventerrein kunnen zich online inschrijven. Is de vraag groter dan het aanbod? Dan hanteren we een puntensysteem. Hier kunt u met name op duurzaamheid punten scoren. Over dit puntensysteem informeren we bedrijven, indien van toepassing, op een later moment.

Meer informatie over de uitgifte leest u in het protocol onderaan deze pagina.

Let op! Heeft u zich in het verleden ingeschreven? Dan is het nodig om u nu opnieuw in te schrijven voor een bedrijfskavel.

Inschrijven voor een bedrijfskavel

Voorwaarden voor inschrijving

Bedrijven die zich inschrijven voor een kavel moeten voldoen aan onder andere deze voorwaarden:

 • U bent koper, eigenaar en eindgebruiker van het perceel en het daarop te realiseren pand.
 • U voldoet aan de bepalingen uit het bestemmingsplan Zevenhont Oost en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.
 • Laat u een pand achter? Dan zorgt u voor een concrete invulling van dit achterblijvende pand. Of u stelt het pand beschikbaar voor invulling.
 • U kunt aantonen dat er sprake is van een ruimtelijk of milieutechnisch knelpunt.
 • Is er sprake van een ruimtelijk knelpunt? Dan moet u aantonen dat er sprake is van een vervulling van een actuele behoefte.

Procedure

Schrijft u zich in voor een kavel? Dan gaat dit als volgt:

 • U schrijft zich in met het online inschrijfformulier.
 • Na uw aanmelding ontvangt u een factuur voor de inschrijvingskosten.
 • Uw inschrijving is definitief als u de inschrijvingskosten binnen 1 week hebt betaald. De factuur hiervoor ontvangt u na afloop van de inschrijvingstermijn.
 • Na de sluiting van de inschrijvingstermijn verdelen we de kavels.
 • Wijzen we u een kavel toe? Dan tekent u een intentieovereenkomst. Deze is 3 maanden geldig. We vragen daarbij ook om een aanbetaling.
 • Hierna tekent u een voorlopig koopcontract. Deze is 3 maanden geldig.
 • Tenslotte tekent u een definitief koopcontract.
 • De verwachting is dat de kavels in het 1e kwartaal van 2023 worden uitgegeven. Dat is ook het moment waarop u betaalt voor de kavel.
 • In de koopovereenkomst staat dat u binnen een maand na de oplevering van uw kavel moet starten met de bouw.

Kosten

De kavelprijs bedraagt naar verwachting tussen de € 175 en € 200 per m2. De kosten voor inschrijving zijn 10% van de totale aankoopsom.

Koopt u de kavel? Dan verrekenen wij deze kosten met de koopprijs. Besluit u de kavel niet te kopen? Dan betalen we het inschrijfbedrag niet terug. We betalen de inschrijfkosten wel terug als u geen grond krijgt toegewezen. Of als u de kavel niet koopt omdat wij u minder m2 bieden dan waarvoor u zich heeft ingeschreven.