Op vrijdag 24 april, tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, zijn zes inwoners van de gemeente Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Bilder deed dit telefonisch. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.