Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over aardgasvrij en de wijkuitvoeringsplannen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Moet ik van het gas af?

Op dit moment hoeft niemand van het gas af. Er zijn hier ook geen regels of wetten voor. Wel komt er ooit een moment waarop u geen gebruik meer kunt maken van het gasnetwerk. Om ervoor te zorgen dat u dan niet in de kou staat, willen we u helpen met het voorbereiden op het moment dat het gas wordt afgesloten. 

Als ik meedoe, zit ik dan ergens aan vast?

Nee. Als wij plannen maken met de wijk, kijken we vooral naar hoe u van het aardgas af zou kunnen. We kijken samen welke stappen u moet ondernemen om van het aardgas af te kunnen. U zit nergens aan vast en kunt op elk moment stoppen.

Waarom moeten wij van het aardgas af?

In Nederland willen wij graag stoppen met gaswinnen in Groningen. Ook willen we minder afhankelijk zijn van landen zoals Rusland. Bovendien is aardgas niet duurzaam. Het doel is om in 2050 volledig duurzaam te zijn en daar past het gebruik van aardgas niet bij.

We zijn niet van vandaag op morgen van het gas af. Zoiets vergt veel voorbereiding en een duidelijk plan. Dat plan willen we samen met u opstellen. Zodat u zelf kan bepalen hoe u van het aardgas af gaat.

Zijn er niet veel belangrijkere dingen om eerst aan te pakken, zoals vliegtuigen en de industrie?

De grootverbruikers dragen veel meer bij aan de uitstoot in Nederland dan de uitstoot die vrijkomt door het aardgas wat huishoudens verbranden. Ook zij moeten aan de slag om de uitstoot te verminderen.

Maar er zijn ook andere redenen om van het gas af te gaan. Zo worden we bijvoorbeeld minder afhankelijk  van landen als Rusland. Ook willen we in Groningen geen gas meer winnen.

Daarnaast is aardgas gewoon niet duurzaam en we moeten er dus ooit vanaf. Het kan dus handig zijn om vast voorbereid te zijn. Ons doel in Zwartewaterland is ook niet om nu al van het gas af te gaan, maar om er klaar voor te zijn zodra dat nodig is.

Hebben we straks niet veel meer elektriciteit nodig?

Dat klopt. Als we geen gas meer gebruiken, hebben we meer elektriciteit nodig. Het is dan ook belangrijk dat we tijdens het maken van wijkplannen samenwerken met de netbeheerder Enexis. Die heeft een goed beeld van wat het elektriciteitsnet aankan.

Daarnaast proberen we ook te kijken naar andere oplossingen in wijken die daar geschikt voor zijn. Een warmtenet kan zo’n oplossing zijn. Ook lokaal energie opslaan kan een oplossing bieden, zodat de belasting op het elektriciteitsnet beter te beheersen is.

Moeten we ook extra elektriciteit opwekken?

Zodra we geen energie meer uit aardgas halen om onze woningen te verwarmen, dan moet die energie ergens anders vandaan komen. Op dit moment is energie via elektriciteit daarvoor de verwachte hoofdbron.

De vraag naar elektriciteit gaat in dat geval omhoog. Door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen of een elektriciteitscentrale kunnen we straks meer elektriciteit opwekken.

De uiteindelijke elektriciteitsvraag is nog wel onzeker. Dat hangt namelijk van veel factoren af, waaronder de keuzes die de bewoners in de wijk maken. Als iedereen ook inzet op energiebesparing en zelf zonnepanelen aanschaft, dan scheelt dat al een hoop.

Is het doel om het totaal aan gasverbruik omlaag te krijgen of gaat het om het aantal woningen? 

Ons doel is dat iedereen in de wijk er klaar voor is om van het gas af te gaan. We kijken dus naar het aantal woningen. Dat komt omdat als we kijken naar totale gasverbruik, we waarschijnlijk snel kunnen besparen. Later komen we met zo’n aanpak in de problemen, omdat de woningen nog niet klaar zijn om helemaal van het gas af te gaan. Dan zouden we alsnog naar het aantal woningen moeten kijken.

We kiezen er dus voor om gelijk op woningniveau te kijken wat nodig is. Ondertussen wordt besparing een belangrijk onderdeel van deze aanpak op woningniveau. Dus we besparen zeker ook aan gas, maar werken toe naar het hoofddoel: het aanpassen van woningen zodat deze volledig van het gas kunnen zodra dat nodig is.

Waarom kiezen we niet voor waterstof? 

Het produceren van waterstof is naar verhouding erg duur. Er is nog geen waterstofproducent die de bestaande infrastructuur van gasleidingen aanbiedt voor de aanvoer van waterstof.

Bij het omzetten naar waterstof gaat veel energie verloren. Daarnaast is het inzetten van waterstof voor het verwarmen van woningen erg energie-inefficiënt.  De verwachting is dat waterstof vooral in de zware industrie en de logistiek gebruikt gaat worden.

Is het maken van waterstof duurzaam?

Waterstof is niet natuurlijk aanwezig op aarde, zoals kolen en olie, het moet gemaakt worden. Daar is elektriciteit voor nodig. Als die elektriciteit duurzaam is opgewekt is waterstof ook duurzaam (we spreken dan van groene waterstof).

Wordt waterstof gemaakt met behulp van elektriciteit die niet duurzaam is opgewekt, dan is waterstof dus ook niet duurzaam (we spreken dan van blauwe waterstof).

Er gaat overigens nu nog veel energie verloren als we elektriciteit omzetten in waterstof. Het is voorlopig dus altijd beter als we elektriciteit direct kunnen gebruiken. Maar waterstof heeft wel degelijk veel potentie.

Kunnen we niet beter het gasverbruik verlagen in plaats van overschakelen op andere techniek?

Wij zeggen altijd: 'de duurzaamste vorm van energie is de energie die je niet verbruikt'. Het is geen kwestie van of/of maar en/en. Energie besparen is altijd een goed idee. En voor sommige alternatieve warmtebronnen zelfs een noodzaak.