Wat is het?

Maatschappelijk doen zich grote wijzigingen voor die het domein van wonen beïnvloeden. Door demografische trends verandert de gezinssamenstelling. Verschillen in gewoonten, waarden en normen nemen toe. Anderzijds blijft de woonvoorkeur van de gemiddelde inwoner ongeveer hetzelfde. We gebruiken ons huis wel anders. Als object om te verhuren wanneer we er niet zijn (hotel), als werkplek en als slimmere woning.


Door demografische trends neemt het aantal ouderen en een- en tweepersoonshuishoudens toe. Ontwikkelingen die we ook in de gemeente Zwartewaterland zien. Deze verandering en de gevolgen voor het wonen in Zwartewaterland staan opgenomen in de woonvisie van Zwartewaterland.

Heeft u gevonden wat u zocht?