In het Leefbaarheidsplan Hasselt staan zaken die de leefbaarheid in Hasselt versterken. Hierbij moet gedacht worden aan: het beter beleefbaar maken van het Van Stolkspark, een (toeristisch) aantrekkelijk Stadsbolwerk, toeristische bewegwijzerings- en informatieborden in en rondom Hasselt, oplaadpunten voor fietsers en bootjes, het versterken van het ondernemerschap, invulling geven aan de uitkomsten van het parkeeronderzoek, en het efficiënter inrichten van de Hoogstraat.

‘We gaan echt stevig aan de slag met deze onderwerpen’, geeft wethouder Rietman aan. ‘We doen dat samen met ‘onze’ ondernemers en betrokken maatschappelijke organisaties. Daarin ligt de gezamenlijke kracht. Eén plus één plus één is meer dan vier.’ ‘Als ondernemer, pak ik graag aan’, springt Petrit Sterenberg bij. ‘Ik heb de wethouder uitgedaagd om vaart te maken. Tot mijn grote verrassing stond de wethouder met dit oplaadbord voor mijn deur. Mijn gasten kunnen nu snel zien waar zij hun elektrische fietsen kunnen opladen. Tegenwoordig niet iets waarmee je je onderscheidt, maar wel diskwalificerend als je het niet hebt.’