De kruising van de Jan van Arkelstraat met de Majoor Generaal Simondsstraat is vanaf 31 januari een week afgesloten voor alle verkeer. De gemeente roept het doorgaande gemotoriseerde verkeer op om het centrum te mijden en zo bewoners en schoolgaande kinderen de ruimte te geven.

“We leggen de laatste hand aan een voor iedereen toegankelijke en veilige route tussen Binnenlanden-West en het centrum”, zegt wethouder Maarten Slingerland. Vorig jaar gingen de werkzaamheden aan de Jan van Arkelstraat van start. Het werk aan de kruising met de Majoor Generaal Simondsstraat vormt het sluitstuk.

“De straat is veiliger en aantrekkelijker geworden. Minder gericht op alleen autoverkeer”, aldus de wethouder. “Met allerlei maatregelen hebben we de snelheid eruit gehaald. Er is meer ruimte gekomen voor wandelen en een praatje maken en er komt meer groen.” 

Wat gaat er gebeuren

De drempel op de kruising wordt aangepast. Deze sluit straks aan op de nieuwe inrichting van de Jan van Arkelstraat.

Planning

De werkzaamheden worden vanaf maandag 31 januari 7:00 uur uitgevoerd. Zaterdag 5 februari zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond.

Afgesloten voor al het verkeer

De gemeente en Van Gelder willen het werk veilig uitvoeren. Voor de wegwerkers én bewoners en bezoekers. Daarom wordt de krappe kruising tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen de omliggende straten gebruiken. Het autoverkeer van en naar de Greente en Tag West wordt verzocht het centrum te vermijden en om te rijden via de Tagweg en Randweg.

Afsluitende werkzaamheden

Na deze werkzaamheden is de bestrating aan de Jan van Arkelstraat afgerond. Aansluitend volgt de inrichting van het groen. De groenvelden voor de Meente worden ingericht samen met de buurt.