Het bedrijf heeft nodige maatregelen genomen om watervervuiling zo veel mogelijk tegen te gaan. Zo voorkomen ze verdere verspreiding door de vervuiling in de vijver te isoleren en ook wordt de witte waas zoveel mogelijk verwijderd, door het vervuilde water af te zuigen en af te voeren. Volgens de productspecificaties hoeven we ons geen zorgen te maken over eventuele gevolgen voor het milieu. “Ondanks dit houden we de komende dagen wel een vinger aan de pols en checken we of de waterkwaliteit stabiel blijft,” vertelt handhaver Erik Foekens. Het waterschap en het bedrijf werken in goed overleg samen aan het opruimen van dit incident.

Update 24 mei 2021

Inmiddels heeft Condor Carpets in Hasselt aangegeven dat de latex niet is geclassificeerd als een gevaarlijke stof en zelfs is goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Boeren in de omgeving worden wel, uit voorzorg, verzocht om het vee de komende dagen niet te laten drinken uit het water waar een witte waas op zit. Het water in de Mastenbroekerpolder (Gemeente Zwartewaterland) wordt nader onderzocht door het laboratorium. Intussen wordt het water zoveel mogelijk doorgespoeld en verdund waardoor het de komende dagen vanzelf weer herstelt. De agrariërs in de omgeving worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Brief Condor Carpets aan omwonenden Matenbroekerpolder

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Waterschap Drents Overijsselse Delta via telefoonnummer 088 - 233 12 00.