De gemeente Zwartewaterland heeft op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en art. 170 van de Wegenverkeerswet gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om een grijs-blauwe Volkswagen weg te laten slepen van het Havenplein in Genemuiden. De gemeente is op zoek naar de eigenaar van dit voertuig.
 

Het gaat om een Volkswagen Passat, kleur grijs/blauw met het Poolse (doorvoer)kenteken RPR-40651.

afbeelding van het weggesleepte voertuig

Het voertuig is op 15 februari 2022 aan het Havenplein in Genemuiden weggesleept op basis van de Wegsleepverordening gemeente Zwartewaterland. De eigenaar van bovengenoemde auto kan niet worden achterhaald. Het voertuig staat opgeslagen bij Hooikammer Autoberging B.V., gevestigd aan de Oude Rijksweg 201 te Staphorst (tel. 088-2424724). De rechthebbende kan, na betaling van de kosten verbonden aan het verwijderen en het bewaren, de auto terugkrijgen. Het kostenbedrag wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 4 van de wegsleepverordening Zwartewaterland. 

De eigenaar kan zich melden bij de gemeente

Wij roepen de eigenaar of houder van het voertuig om zich bij de gemeente Zwartewaterland te melden via telefoonnummer 14 038. Op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht kan het voertuig worden verkocht wanneer de rechthebbende zich niet meldt binnen een termijn van 13 weken na de opslag. De termijn van dertien weken geldt niet als er een duidelijke onevenredigheid bestaat tussen de geringe waarde van het voertuig en de kosten van bestuursdwang. Er kan dan eerder tot verkoop worden overgegaan. Mocht verkoop niet mogelijk blijken, dan kan het voertuig zo nodig worden vernietigd. De kosten voor het wegslepen en bewaren moet worden betaald door de eigenaar of houder van het voertuig.