De raad heeft besloten de vergadering van 25 juni jl. voort te zetten. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM. Wanneer vanwege gewijzigde omstandigheden toch besloten wordt deze vergadering digitaal te houden, wordt u hierover via de media geïnformeerd.