De gemeente Zwartewaterland heeft het voornemen om het volgende perceel grond te verkopen aan Rendo Buitenaf B.V.:

Adres: Nabij Randweg 4 in Hasselt
Perceel: Hasselt, sectie G, nummers 730 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ca. 14 m2
 

De uitgifte vindt plaats voor de realisatie van een glasvezelnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, omdat daarmee haar inwoners de (aanvullende) mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie. De grond mag alleen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming verkeer volgens het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zwartewaterland.

Voor die aanleg is het nodig om een of meer zogenoemde Points of Presence (PoP's) te plaatsen, die fungeren als verdeelstation waar vandaan elk huishouden wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Rendo Buitenaf B.V. is voor het plaatsen van de benodigde PoP's afhankelijk van bovengenoemd perceel. Zij is geïnteresseerd in het aanleggen van het glasvezelnetwerk, mits zij het bovengenoemde perceel kan verkrijgen. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven voor de aanleg van een of meer PoP's, als onderdeel van een glasvezelnetwerk. 

Op basis van de op dit moment ingediende instemmingsaanvragen gaat de gemeente ervan uit dat Rendo Buitenaf B.V. de enige geïnteresseerde is om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente. De gemeente geeft met dit voornemen bovendien uitvoering aan de het convenant en het bijbehorende addendum die zij op 25 september 2017 en 22 september 2020 met Rendo Buitenaf B.V. is aangegaan en waarin dit voornemen is opgenomen.

De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Rendo Buitenaf B.V. de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond te kopen.

Wilt u als belanghebbende bezwaar maken? Dan kan dit binnen 3 weken met een kort geding bij de rechtbank Overijssel. Komt er geen kort geding? Dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 
 

Heeft u gevonden wat u zocht?