Wat is het?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen.

Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens, als u gebruik heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Naast bovenstaande gegevens verwerken wij soms ook bijzondere persoonsgegevens. 

 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Inkomensgegevens

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

 • Wij verwerken (bijzondere) persoonsgegevens als hier een wettelijke grondslag voor is. Wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Versturen van brieven en/of contact zoeken als hier aanleiding voor is

Privacyverklaring

Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens? Lees dan onze privacyverklaring

Persoonsgegevens direct inzien

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u weten welke gegevens van u in de BRP staan? U kunt dit bekijken via MijnOverheid.nl of via MijnZwartewaterland, het persoonlijke gedeelte van onze website. 

Verzoek indienen voor inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens

U kunt uw verzoek online versturen met DigiD of kom naar de balie in het gemeentehuis. 

Online verzoek indienen

Komt u naar de balie in het gemeentehuis? Kies dan op de informatiezuil het AVG verzoek. Samen met een medewerker Burgerzaken vult u het formulier AVG Verzoeken in. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Zo kunt u bewijzen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen echt van u zijn. U mag geen persoonsgegevens van iemand anders bekijken.

Heeft u gevonden wat u zocht?