Tot in ieder geval 16 december liggen de bouwwerkzaamheden voor een nieuwe fabriek aan de Gildenweg in Hasselt stil. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel heeft hiervoor vandaag een verzoek voor een voorlopige voorziening toegewezen.

Om de bouw van een nieuwe fabriek op de locatie aan de Gildenweg mogelijk te maken, is door de initiatiefnemers een begin gemaakt met voorbereidende werkzaamheden. Omdat de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw nog ter inzage ligt en daardoor nog niet in werking is getreden, werd de gemeente gevraagd om te handhaven. Op basis van juridisch advies heeft de gemeente Zwartewaterland besloten om niet op dat verzoek in te gaan vanwege het risico op een schadeclaim bij een onterecht opgelegde bouwstop.

Voor inwoners stond de gang naar de rechter open om handhaving door de gemeente alsnog af te dwingen. Dat is gebeurd, waarna de voorzieningenrechter vandaag de gemeente heeft verzocht om per direct een bouwstop op te leggen voor de bouwactiviteiten op het perceel Gildenweg 1 in Hasselt.

De bouwstop geldt tot het moment dat de omgevingsvergunning op 16 december 2022 in werking is getreden. Of, in het geval er een beroep tegen de omgevingsvergunning wordt ingesteld, tot de voorzieningenrechter in de zaak uitspraak heeft gedaan. De gemeente heeft begrip voor de uitspraak. “Wij vinden het van belang dat dit proces zorgvuldig wordt doorlopen. Deze uitspraak draagt er aan bij dat de belangen van alle partijen worden meegewogen.”