Home > Verkiezingen > Uitslagen/Proces verbalen

Uitslagen/Proces verbalen

Conform de Kieswet, om de uitslagberekening van de verkiezingen transparant en controleerbaar te maken, vindt u hieronder een afschrift van de proces-verbalen van de stembureaus, het door de burgemeester vastgestelde aantal stemmen dat is uitgebracht op de kandidaten en de lijsten en de tellingbestanden uit de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).