Home > Verkiezingen > Informatie verkiezingen

Informatie verkiezingen

Bij de gemeente Zwartewaterland, team burgerzaken, kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen. Het bezoekadres is: Telvorenstraat 2, Hasselt. Burgerzaken is op maandag geopend van 08.30 -19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 14 038. Het e-mailadres van burgerzaken is burgerzaken@zwartewaterland.nl.

Hoe komt de verkiezingsuitslag tot stand?

Het tellen van de stembiljetten in de stembureaus gebeurt handmatig. Kiezers mogen deze zogeheten stemopneming bijwonen, als zij de orde niet verstoren. De uitkomsten van die tellingen worden in persoon, op papier, naar de gemeente gebracht. De gemeente maakt gebruik van software (OSV) om de uitslagen van de stembureaus in te voeren en op basis hiervan de gemeentelijke stemtotalen te berekenen. Het OSV wordt niet alleen gebruikt voor het optellen van processen-verbaal van stembureaus tot gemeentelijke stemtotalen. Ook gebruiken politieke partijen OSV om de kandidatenlijsten op te stellen.

In veel lidstaten van de Europese Unie wordt pas op zondag 26 mei gestemd. De laatste stembussen sluiten die dag om 23.00 uur. De Europese Kiesakte bepaalt dat geen lidstaat uitslagen bekend mag maken voordat in alle lidstaten de stemming is geëindigd. De uitslagen worden daarom op zondagavond 26 mei, na 23.00 uur, bekend gemaakt.