Welkom op de website Verkiezingen

Home > Verkiezingen > Welkom op de website Verkiezingen

Welkom op de website Verkiezingen

In Nederland vinden verkiezingen plaats voor gemeenteraden, provinciale staten, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de waterschappen. Bewoners van Bonaire, St Eustatius en Saba  (Caribisch Nederland) stemmen voor de eilandsraden, de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement. Ook zijn er in Nederland gemeentelijke herindelings-verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats in gemeenten die fuseren. Op deze pagina vindt u praktische informatie over het uitbrengen van uw stem in de gemeente Zwartewaterland.

Verkiezingen Europese Parlement 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 22 mei 2014.