Welkom op de website Verkiezingen

Home > Verkiezingen > Welkom op de website Verkiezingen

Welkom op de website Verkiezingen

In Nederland vinden verkiezingen plaats voor gemeenteraden, provinciale staten, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de waterschappen. Bewoners van Bonaire, St Eustatius en Saba  (Caribisch Nederland) stemmen voor de eilandsraden, de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement. Ook zijn er in Nederland gemeentelijke herindelings-verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats in gemeenten die fuseren. Tot slot kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden van een raadgevend referendum. Op deze pagina vindt u praktische informatie over het uitbrengen van uw stem in de gemeente Zwartewaterland.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen:

  • voor de leden van de Provinciale Staten van Overijssel
  • en voor enkele leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents en Overijsselse Delta

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan krijgt u twee stempassen. Eén voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing.