Welkom op de website Verkiezingen

Home > Verkiezingen > Welkom op de website Verkiezingen

Welkom op de website Verkiezingen

In Nederland vinden verkiezingen plaats voor gemeenteraden, provinciale staten, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de waterschappen. Bewoners van Bonaire, St Eustatius en Saba  (Caribisch Nederland) stemmen voor de eilandsraden, de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement. Ook zijn er in Nederland gemeentelijke herindelings-verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats in gemeenten die fuseren. Tot slot kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een verzoek indienen tot het houden van een raadgevend referendum.

Op deze pagina vindt u praktische informatie over het uitbrengen van uw stem in de gemeente Zwartewaterland.