De Verkavelingsweg en de Doornweg krijgen een nieuwe inrichting. Daarmee verbeteren we de verkeersveiligheid en stimuleren we het fietsgebruik. Bij de uitvoering trekken de gemeenten Zwartewaterland en Zwolle samen op. Voordat de herinrichting kan starten, moet eerst de gemeenteraad nog een besluit nemen over de voorgestelde plannen.

De Verkavelingsweg en de Doornweg vormen samen een belangrijke fietsroute. Fietsers gebruiken deze route vanuit Hasselt naar Zwolle en andersom. Het gaat om woon-werkverkeer, schoolgaande kinderen en recreatief verkeer. Daarnaast maken ook (vracht)auto's, landbouwverkeer en openbaar vervoer gebruik van deze route. De maximale snelheid is 60 km/h.

De wegen vragen om onderhoud

Om ook in de komende jaren voor een veilige verbinding te zorgen, voeren we groot onderhoud uit aan de Verkavelingsweg en de Doornweg. Dat biedt ons de mogelijkheid om de (fiets)veiligheid op deze route te verbeteren.

We zorgen voor verschillende verbeteringen

Wij zetten in op plannen met zoveel mogelijk draagvlak. Daarvoor willen we de volgende doelen realiseren:

  • We verbeteren de verkeersveiligheid in algemene zin. En in het bijzonder de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers, zoals de fietsers. Daarvoor kiezen we voor een nieuwe inrichting van de weg die zoveel mogelijk voorkomt dat automobilisten te hard rijden.
  • We voorkomen geluids- en trillingshinder. We zorgen voor een weginrichting die wel de verkeersveiligheid bevordert, maar die zo min mogelijk overlast oplevert voor omwonenden en weggebruikers.
  • We verbeteren het rijcomfort. Dat doen we door de kwaliteit van de weg te verbeteren. Daarmee verbeteren we ook de uitstraling van de weg aanzienlijk.