De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 6 februari 2020. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

Inspreken

Na de opening kunnen belanghebbenden in totaal gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over onderwerpen op de agenda. Elke spreker krijgt ten hoogste 5 minuten het woord. Wilt u gebruik maken van het recht tot inspreken? Meldt u dit dan voor het begin van de vergadering bij de griffier.

Rechtstreeks volgen

U kunt de raadsvergaderingen rechtstreeks volgen via Zwartewater FM (radio) of via Zwartewater FM livestream.

Stukken inzien

Raadsstukken 6 februari 2020