De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De volgende raadsvergadering is op donderdag 5 oktober 2023. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd via zwartewaterland.raadsinformatie.nl

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 5 oktober 2023, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl. De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn ook te beluisteren via ZwartewaterFM en worden gestreamd, zie www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 5 oktober 2023, 19.30 uur te volgen op de publieke tribune.

Stukken inzien

Raadsstukken(externe link)

Op de agenda  van 5 oktober 2023 staan de volgende bespreekpunten:

  •  Raadsvoorstel Aanvraag aanvullend krediet rotonde Genemuiden;
  • Raadsvoorstel Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Op Kop;
  • Brief college van d.d. 4 juli 2023 over flexibiliteit voor mantelzorgwoningingen in pre-mantelzorgfase. 


​​​​​​