De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 22 april 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 22 april 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.  

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 22 april 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Stukken inzien

Raadstukken

Bespreekpunten op 22 april 2021 zijn:

 • Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding (Grondexploitatie Hasselt om de Weede)
  Binnen de gemeente is het mogelijk dat aan de raad geheimhouding wordt opgelegd. De raad moet dan de geheimhouding bekrachtigen. Het college stelt de raad voor om de geheimhouding te bekrachtigen van de grondexploitatie Hasselt om de Weede.
 • Raadsvoorstel Vaststelling geactualiseerde grondexploitatie Hasselt om de Weede
  Lopende grondexploitaties van de gemeente worden jaarlijks geactualiseerd. Met deze actualisatie worden de activiteiten en boekingen over afgelopen jaar verantwoord en wordt een verwachting (begroting) gegeven voor de komende jaren. De gemeenteraad wordt voorgesteld de geactualiseerde grondexploitatie van Hasselt om de Weede (zowel fase 1A als fase 1B) vast te stellen.
 • Raadsvoorstel Vaststelling stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan fase 1B – Over de Weede
  Om tegemoet te kunnen komen aan de woningbehoefte is voor het gedeelte van fase 1B dat boven de (Nieuwe) Weede ligt (fase 1B - Over de Weede), een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit plan ontwikkeld. Er is een uitgebreid (digitaal) participatieproces gevolgd, waarop mensen hebben kunnen meedenken over de invulling. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vormen de basis voor het bestemmingsplan. Planning is dat de kaveluitgifte medio 2022 kan starten. 
 • Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding vaststellingsovereenkomst Om de Weede en Overwaters
  De gemeenteraad heeft in 2016 besloten geheimhouding te bekrachtigen op de vaststellingsovereenkomst Om de Weede en Overwaters. In 2020 heeft een inwoner een ontheffing van de geheimhouding ingediend, waarin verzocht is om openbaarmaking van de vaststellingsovereenkomst Overwaters. De vaststellingsovereenkomst bevat (financiële) informatie waarvan de openbaarmaking de belangen van de gemeente nog steeds kan schaden. Het college stelt de raad daarom voor de geheimhouding te handhaven, maar een aantal artikelen in een apart document openbaar te maken. 
 • Raadsvoorstel Hoofdlijnenakkoord Regionale Energie Strategie West-Overijssel
  Het hoofdlijnenakkoord Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel bestaat uit 6 doelstellingen en 6 afspraken, zoals het vastleggen van zoekgebieden voor zon en/of wind op de kaart. Door het hoofdlijnenakkoord ter besluitvorming aan te bieden is er gelegenheid om tweemaal besluitvormend te spreken over de RES West Overijssel. Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de RES 1.0 voor West Overijssel en voor het eigen aandeel in het regionale bod.